دنبال پايه مي‌گردم براي انجام عمل شنيع

Saturday, December 5, 2009

كي پايه است ترتيب اين بزمجه‌ها رو بده؟ همونطور كه خودشون دارن انجام مي‌دن؟سياه‌بازي راه انداختن كه مرگ ندا رو مسخره كنن؟ چقدر حماقت؟

5 comments:

Anonymous said...

اصلاحات خون می خواست
که بهش تزریق شد
شما هم میتونی بهش خون تزریق کنی!

مممد said...

فعلا که اونا دارن ترتیب مارو میدن

Anonymous said...

اوّل این که اینا اگه بزمجّه نبودن نمی رَفتن بسیجی بشن. در ثانی من پایه ام، اگه آدرسی ازشون پیدا کردی ما رو هم بی نصیب نذار! خیلی نا مَردیه این کاری که دارن می کُنن، خون این مظلوم دامنِ شون رو خواهد گرفت...

مرثا said...

آشغالای کثیف. کاش قدرت اینو داشتم که هر کیو می خوام بترکونم. زنک دنبال مشتری می گرده؟

ر.خ said...

آدم‌هایی که تخم ندارن صورتشون‌و برای اثبات حرفی که خودشون‌ هم به دروغ بودنش اعتقاد دارن رو نشون بدن‌، معلومه که این عمل رو بار‌ها و بار‌ها روشون انجام دادن‌، نیازی به نجس کردن خودمون نداریم‌!