گريه مردها

Friday, December 11, 2009

گريه مردها فقط تو قصه‌ها قشنگه.
«ريبا»

1 comments:

مرثا said...

حاضرم یه روز کامل گریه کنم ولی یه لحظه نبینم یه مرد داره گریه می کنه.