فارسي را پاس بداريم- هشت

Saturday, December 19, 2009

به نظرم اين ضرب المثل «حلالزاده به دايي اش ميره» اصلا درست نيست. چون حلالزاده طبيعتا بايد به باباش بره، حالا نمي خوان بگن به «باباش ميره»، اقلا بگن به عموش ميره! چون اگه بچه حلالزاده هم نباشه، مطمئنا از مادر واقعيش خواهد بود و قطعا به دايي اش رفته!

0 comments: