يه ذره نوآوري در تبريك شب چله لازمه

Monday, December 21, 2009

به جان خودم اگه كسي برام اسمس بزنه «يلدا يعني يادمان باشد...» يه بلايي سرش ميارم كه نگو و نپرس! تا اين لحظه پنج نفر زدن كه با احتساب سال‌هاي گذشته فكر كنم چيزي حدود هزار تا از اين اسمس كوفتي بهم رسيده!
***
يلداتون مبارك