اونجاي آدم دروغگو

Monday, December 21, 2009

همه‌چي آرومه
غصه‌ها خوابيدن
من چقد خوشحالم
من چقد خوشبختم...
.
.
.
خوش به حالش واقعا، تو اين شرايط مملكت...!
حميد طالب‌زاده