بچه‌ها گل آقا برگشت

Tuesday, December 15, 2009



اولين هفته‌نامه طنز بچه‌‌هاي ايران پس از حدود 21 ماه توقف انتشار به دليل وجود مشكلات مالي و عدم وجود حمايت‌هاي لازم، به صورت فصلنامه منتشر شد.

0 comments: