مرجع تقليد يا مرجع مقلد؟

Thursday, December 24, 2009

خوب حالا هـَمـَه با هم اين شعاري را كه بندَه ساخته‌ام ولي هنوز از حفظ نشده‌ام و بايد از روي كاغذ بخوانم را تـَكرار كنيد: ديم داري رام ديم داريم، ديم دي دي ديم ديم داريم
هـَمـَه تـَكرار كنيد... محكم تـَكرار كنيد... دوبارَه تـَكرار كنيد...
(حضار خود را جـِر مي‌دهند و هر تكه به گوشه‌اي پرتاب مي‌شود!)
.
.
.
آيت‌الله مكارم هم ديگه كمتر صحبت مي‌كنه، ولي اين آقاي نوري همداني ول نمي‌كنه! واژه «آخوند درباري» به گوشتون خورده؟

0 comments: