اعتماد به نفس عالي

Thursday, December 3, 2009

دوست دارم يه زماني اونقدر كارم درست بشه و اعتماد به‌نفسم بره بالا كه وقتي ميام خونه، موبايلم رو خاموش كنم. بعد آرزوم اينه كه حتا يه زماني برسه كه ديگه موبايل نداشته باشم، هركي كارم داشت زنگ بزنه به تلفن ثابت و برام پيغام بذاره... يعني ميشه!؟

0 comments: