نامبرده و مهارتش

Thursday, December 31, 2009

نامبرده در خردسالي تبحر خاصي در زدن سوت با دو انگشت داشت و در بزرگسالي تبحر خاصي در باز كردن سوتي*ن با دو انگشت!
.
.
.
داستان‌هاي «نامبرده» رو شروع كردم، منتظر ادامه‌اش باشين

0 comments: