رنگارنگ

Friday, December 18, 2009

چرا سايت‌هاي سلطنت طلب، اينقدر رنگ وارنگ هستن؟ عينهو مداد رنگي و توش از انواع و اقسام كدهاي دايناميك و فلش و جاوا اسكريپت هم استفاده مي‌كنن!؟

0 comments: