تكرار تاريخ يا نسل سوخته

Wednesday, December 9, 2009

همونطور كه مي‌گن بچه‌هاي دهه‌ي 70 به‌خاطر واكسن‌هاي وارداتي و غيراستاندارد كه در دوران نوزادي‌شون زدن، پرخاشگر و عصبي بار اومدن، سال‌هاي آينده هم مي‌گن همون بچه‌ها در سال 88 وقتي جوان شدن‌، به‌خاطر سيگارهايي كه كشيدن و دودش رو فوت كردن تو صورت مردم تا اثر گاز اشك‌آور كم بشه، بيشتر از بقيه دچار بيماري‌هاي ريوي شدن...!
.
.
.
ريزنوشت دوباره آغاز به‌كار كرد. از وقتي فيلتر شدم، ويزيتورهاي بلاگم به سيزده نفر رسيده! ببينم چي مي‌شه... يا علي

1 comments:

kartaj said...

آقا نگران تعداد بازید کننده ها نباش ، ما همچنان به مدد گودر می خوانیمت