يكي ديگر از شاهكارهاي دوبله فارسي وان

Monday, December 21, 2009

«اولين دوست‌پسر فابريك‌م، چانگ چينگ چونگ بود»
.
.
.
به جون خودم تو خواهر دوست‌داشتني گفت!

1 comments:

Scofield said...

احتمالا منظورت از دوبله ، ترجمه بوده
البته من خودم از متنفرین فارسی وان هستم