آيت‌الله منتظري

Sunday, December 20, 2009

خدا رحمتش كنه، تلويزيون ايران به‌جاي تسليت گفتن فوري با دكتر ايشون مصاحبه مي‌كنه تا بگه كه به مرگ طبيعي مرده! (پنبه دزد دست به ريشش مي‌كشه) و به‌جاش بي‌بي‌سي مصاحبه و خبر اختصاصي از ايشون پخش مي‌كنه!

0 comments: