ديالوگ واقعي در تلويزيون

Friday, December 4, 2009

مجري: خانوم فلاني، از مادر شوهرتون بگين؟
خانومه: با اينكه مادر شوهرم كـُرد هستن، ولي بسيار ما با هم خوب هستيم...
.
.
.
پنجشنبه، تازه ها، برنامه خانواده كانال يك!