اداي بزرگترها

Saturday, December 5, 2009

به ياد دوران بچگي كه خودكار مي گذاشتم گوشه ي لبم و مثلا سيگار مي كشيدم، «شوكو رول» گذاشتم توي دهنم و گاز مي زنمش!

0 comments: