گيهان و خوانندگان- هشت

Tuesday, December 15, 2009

سلام عليكم. مي‌خواستم از طريق اين ستون از شهردار منطقه هيجدهِ بخش سه از نواحي سلقون تپه‌ي دارآباد‌ِ سفلي درخواست كنم كه براي عبور و مرور راحت دام و طيور ِ ساكنان محله، آسفالت كوچه‌ها را ترميم كنن. و همچنين انزجار خود را نسبت به پاره شدن عكس اعلام و خواستار دستگيري و اشد مجازات مير ح. م و شيخ مهدي ك هستم.
با تشكر، حاج شعبونعلي نظرباينجي