بابام و دست فرمون تتریسی

Wednesday, December 1, 2010

اصلا دوست ندارم داخل ماشین‌هایی باشم که پشت سر ماشین بابام هستن. وقتی سعی می‌کنه به صورت بازی «تتریس»، هر جای خالی توی خیابانها رو با ویراژ پر کنه و لاین عوض کنه! خدا به ماشین‌های پشتی صبر بده تا فحش ندن!

0 comments: