لطفا بعد از اتمام؛ سیفون را محکم بکشید

Saturday, December 4, 2010

میشه خواهش کنم توی گلویی چاه توالت‌تون از اون درهای باز و بسته- شوی فنری نذارین؟ مخصوصا بعد از مدتی که فنرش زنگ میزنه و دیگه کار نمیکنه... یا لااقل کنار توالت یه دسته بیلی چیزی بذارین که وقتی زور فلاش تانک نرسید، با چوب هل بدن بره پایین!

1 comments:

مرثا said...

یعنی چند وقتی بود می خواستم در این رابطه یک پست بنویسما :)))) خدا رو سیاه کنه کسی رو که این وسیله رو اختراع کرد