شهید راه مشهد

Saturday, December 11, 2010

خدا کنه در این روزهای عزیز، مشهد ما رو بطلبه که بریم و برای یک سال آینده‌مون شارژ بشیم... آخه سالی یکبار شله مشهدی کافیه تا آدم رو شنگول نگه داره، مخصوصا با کوکا مشهدی شیشه‌ای، مخصوصا سه کاسه، مخصوصا چهار زانو سر سفره روی زمین، مخصوصا در حال عرق ریختن...!

0 comments: