كودكان چندساله ی دبيرستانی- واقعی

Friday, December 17, 2010

نماينده فلان در بازديد از مجروحان حادثه تروريستی چابهار: متاسفانه در بين شهدا كودكان زيادی هم وجود دارند. كودك پيش دبستانی، دبستانی، دبيرستانی... كودك چندساله...!

البته در بخش‏های بعدی خبر جملات حجةالاسلام ويرايش شد!

0 comments: