صبح‌شو و تبلور کف-کردگی ِ ما

Sunday, December 12, 2010

نسلی هستیم که به عکس یه دختر که کله‌ی سحر گرفته و صورتش باد کرده و رد بالش افتاده روش و گوشه چشماش قی آورده و موهاش به هم پت خورده، ولی بند تاپش از زیر پتو دیده میشه، بالای صد تا لایک میدیم و بیست، سی تا کامنت می‌گذاریم!