هدفمند کردن‌مون

Friday, December 24, 2010

وقتی «هدفمند» می‌کنن؛ اینقدر سخته، اگه بخوان «بی هدف» بکنن چی میشه دیگه؟!

0 comments: