باشه! خوش به حالت ماشین داری

Wednesday, December 22, 2010

هر کار می‌کنم نمی‌تونم اینایی که سوئیچ ماشین‌شون رو دست‌شون می‌گیرن و می‌چرخونن؛ رو درک کنم. مخصوصا دخترهایی که یک کیف اندازه کیسه گونی دارن ولی باز هم سوئیچ رو نمی‌اندازن توش!

2 comments:

پروانه کوچولو said...

خوب مسخره کار داریم یا وقت باز کردن زیپ کیف رو نداریم یا هزار و یک دلیل دیگه همیشه که پای پز دادن وسط نیست:(‏

Anonymous said...

chon on moghe 3 saat tool mikeshe ta peydash konim:d