در اتوبوس اتفاق افتاد- واقعی

Friday, December 3, 2010

اتوبوس سوار شدم، از این خصوصی‌ها، پول دادم، خورده نداشت، بقیه‌اش رو بلیت اتوبوس دولتی داد!

0 comments: