نترسین، نترسین... هل ندین، هل ندین

Wednesday, December 8, 2010

میگن شانزده آذر، از بین همه دانشگاه‌ها، صفوف اعتراض در دانشگاه قزوین به هم فشرده‌تر بوده، راسته؟!

1 comments:

میا said...

اااا نکنه شما بچه دانشگاه آزاد قزوینی؟
خب پس ما همه با هم هستیم :D
خوشبختم