ناز بشی، چیز دیگه نمی‌خوای ناقلا؟ تعارف نکن

Tuesday, December 28, 2010

خاتمی کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان را آزادی زندانیان سیاسی، اجرای همه‌جانبه قانون اساسی و تضمین انتخابات آزاد اعلام کرد.
.
.
.
وی همچنین سقف خواسته‌های اصلاح‌طلبان را «قمبل کردن» ریاست محترم جمهور اعلام داشت!

1 comments:

شیخ ابراهیم زنجانی said...

این همون پیشنهادات رفسنجانی در نماز جمعه است و به نظر من بسیار هم هوشمندانه است.

هموطن تو رو خدا پیشنهاد عملی‌ بده. سنگ بزرگ علامت نزدن است!