هنر نزد ایرانیان

Saturday, December 11, 2010

اوناییکه با گیتار بلدن فقط «اگه یه روز بری سفر» بزنن، همونایی که با ارگ (کیبورد) هم فقط «تولدت مبارک» می‌زنن!

0 comments: