اولین راه حل، آخرین راه حل

Thursday, December 2, 2010

خدا رو شكر شهلا جاهد اعدام شد و خيال مسولان مملكت راحت شد كه ديگه هیچ جرمی توسط مردم رخ نخواهد داد، فقط مونده سکینه آشتیانی! حالا مسولان به تنهایی می‌توانند تمام جنایات ممکن را خودشان انجام دهند...

0 comments: