پیغام خصوصی- 3

Tuesday, December 21, 2010

نیما اکبرپور، لطفا به بهزاد بلور بگو سر کوچه ما یه بقالی هست که یه شاگرد افغانی داره، پسره تصنیف گل پامچال رو نسبتا خوب می‌خونه. اگه بهزاد از این طرفا رد شد یه مصاحبه اختصاصی ازش بگیره برای کوک!
یعنی مرده‌ی اینایی‌ام که بهزاد بلور میاره تو برنامه‌اش و باهاشون مصاحبه می‌کنه!

0 comments: