اطلاعیه نظام مهندسی: پوسترجهت تحکیم بنا رسید

Thursday, December 23, 2010

تو گودر خوندم یکی نوشته بود از بچگی می‌ترسیده وقتی میره توالت، زلزله بیاد و همونجا کون برهنه زیر آوار بمونه! دوست عزیز خوشحال باش که استاندار کرمان برای جلوگیری از این فاجعه یک راهکار ارائه داده: چسبوندن عکس ریاست محترم جمهور به دیوار جهت ایجاد معجزه و نریختن دیوار!

2 comments:

Anonymous said...

از سایر مزایای این طرح ِجالب و ابتکاری اینه که وقتی آدم می ره دستشویی با مشاهده ی تمثال ایشون راحت تر انش می گیره

داروگ said...

خب خب خیالم راحت شد
برم پستمو بردارم