هنوز داغیم، نمی‌فهمیم

Monday, December 27, 2010

حالا از شوخی گذشته، چه خاکی به سرمون بریزیم با این هدفمندی که شدیم؟

0 comments: