یارانه فحش رو برندارن

Sunday, December 5, 2010

رفتم سوپر چیزی بخرم، یه پسری از راه مدرسه اومد از این ساندویچ سرد حاضریا بخره، هزار تومن گذاشت، فروشنده گفت شده هزار و دویست تومن. پولشو برداشت و رفت، زیر لب گفت تف تو گورشون که یارانه ساندویچ رو هم برداشتن!

2 comments:

Unknown said...

تیترش باحال بود.

cassandan said...

سلام آشفتگیبازاری به نام واردات شکر، تعطیلی کارخانجات،بیکاری کارگران و کشاورزان، از دست رفتن صنایع مختلف مثل آهن، تولید و اشتغال همه نشان دهنده سقوط اقتصاد مملکتمون هست. حضرت امام خمینی فرمودند باید تحمل داشته باشیم. یا امام خمینی (ره)، سیسال تحمل کردیم و به غیر از گرانی و کمبود و حقوق ناچیز، چیزی ندیدیم. ما همه در راه توایم خمینی. پیش به روی حرم حسینی، لبیک یا خمینی.