بارون نیست، با کونه

Monday, December 13, 2010

اون بارونی که از ترس اسید نشه رفت زیرش راه رفت، به درد کویر می‌خوره...!

0 comments: