بابام و پاتایا

Saturday, December 18, 2010

بابام گیر داده که بیا با هم بریم تایلند! هرچی میگم نمی‌خوام، میگه الان اگه با من بیای، پس ‌فردا دیگه لازم نیست مجردی با دوستات بری! طفلی مامانم!

0 comments: