نسل جدید کیبورد همراه با نظافتچی

Thursday, December 2, 2010

شماها که بیشتر بلدین، آیا تا حالا کیبوردی اختراع شده که تکنولوژی نانو داشته باشه و خودش آب نارنگی، شوره سر، تکه بیسکوئیت، قطره های چای یا نسکافه، پوست تخمه، چیپس خرده، و... اینجور چیزها رو از روی خودش پاک کنه و احتیاج به نظافت نداشته باشه؟!

0 comments: