حالا خودت رو جر بده که خلیج فارس درسته

Monday, December 27, 2010

بعد از برگزاری جام جهانی در قطر و دیدن شکوه و جلال بازی‌ها که به لطف پول نفت برگزار خواهد شد، آیا ممکنه کسی تو دنیا باور کنه که «خلیج فارس» درسته نه خلیج ع‏رب‏ی؟!

1 comments:

Hebrown said...

آسوده ترین ملت، آن ملتی است که همه نگارانیش آن است که مبادا کسی نام خلیج جنوبی کشورش را آنی صدا کند که به مذاقش خوش نیاید. خلیجی که شمال و جنوبش زیستگاه اعراب بوده و هست.