عصر جمعه

Tuesday, November 30, 2010

نقل به مضمون از «اسفندیار منفردزاده» در برنامه به عبارت دیگر بی‌بی‌سی:
«اگر من را داخل جعبه قرار بدن و از دنیا بی‌خبر باشم و بعد بیارن بیرون، می‌فهمم که عصر جمعه است...»

0 comments: