کاکو ولم بکن، شعرو خودش میاد

Wednesday, December 29, 2010

میگن مولوی وقتی میرفته تو حال و هوا، شعر میگفته و به قافیه و کلمات توجهی نداشته. ولی حافظ شعرهایی که می‌سروده رو چند بار می‌خونده و تصحیح می‌کرده و بازنویسی می‌کرده.
این نشون میده که شیرازی‌ها در دوران حافظ اهل کار و فعالیت بودن؛ و حال و حوصله داشتن، کم‌کم به مرور زمان اینجوری شدن...!

1 comments:

مترسک said...

چند وقتیه اون جمله ی "اگر چند روز (فک کنم سه روز بود) آپ نکردم یعنی خداحافظ" (یا یه همچین چیزی، جمله بندی دقیقش یادم نیس :-") حذف شده، می خواستم تشکر کنم، هروقت می خوندمش حس بدی می داد
خیلی خوبه که نیس