از طرف حاج منصور عوضی

Tuesday, December 7, 2010

مقارن شدن «روز دانشجو» با آغاز «ایام عزاداری» را به تمام برادران عرزشی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

0 comments: