شباهت جنبش سبز و گودر

Monday, December 13, 2010

یه عده نشستیم دور هم، میگیم، می‌خندیم، همدیگه رو نقد، مسخره یا تائید می‌کنیم، لغت و اصطلاح جدید می‌سازیم و کیف می‌کنیم، بیانیه صادر می‌کنیم، منقلب میشیم و... و دور هم خوشیم. خبری هم از بیرون نداریم. فکر می‌کنیم بقیه مردم هم مثل ما هستن و هرچی ما بگیم، اونا هم می‌فهمن. غافل از اینکه اکثر مردم فکر می‌کنن «میرحسین» مملکت رو به هم ریخت و خودش عقب کشید. و عده دیگری از مردم هنوز آیدی گوگل ندارن و یا پسورد جیمیل‌شون رو گم کردن! این دید بسته و غافل بودن از بیرون، همون شباهت گودر و جنبش سبزه.