گیهان و خوانندگان- آتش‌سوزی جنگلها

Sunday, December 12, 2010

بنده می‌خواستم از این طریق اعلام کنم با اینکه من و امثال من نمی‌توانیم کمکی برای خاموش کردن آتش جنگلهای ایران انجام دهیم ولی با راه انداختن هیاتی در محله مان، حمایت خود را از جنگلهای ایران اعلام می‌کنیم. نام هیات ما هم اینست: «ما همه جنگلی هستیم»
به ما بپیوندید
التماس دعا- رضا هـُلالی

0 comments: