سوسن vs پارمیدا

Friday, June 11, 2010

راز ماندگاری سوسن خانوم، نجیب بودن و سربه‌راه بودنشه، وگرنه پارمیدا که هم خوشگل‌تر بود و هم باکلاس‌تر، ولی ماندگار نشد و به بیراهه رفت!

0 comments: