در پایگاه اهدا خون اتفاق افتاد

Friday, June 11, 2010

- شما چند بار خون اهدا کردین؟
+ به طور متوسط سالی سه بار میدم...
!

1 comments:

شازه said...

ریزنوشت سلام
اومدم بگم این در ....اتفاق افتادهات محشره آهان من یه دو ماهی هم هست لینکت کردم(دیدم اون بالا نوشتی اطلاع بدیم)
چرا توی غربزن دیگه نمی نویسی
خیلی سرت رو شلوغ کردی
موفق باشی
شازه