اون چیه رو صورتت؟

Wednesday, June 30, 2010

ای کسانی که ریش و سبیل دارید، بعد از «فین کردن» مراقب بهداشت صورت خود باشید...!