زلف در زلف یار

Sunday, June 20, 2010

مسواکم عاشق شده، هر شب می‌گذارمش یه گوشه و صبح می‌بینم رفته تو بغل اون یکی مسواک دیگه...!