بابام و جام جهانی- 4

Wednesday, June 23, 2010

بابام بعد از دیدن صحنه گل: چرا تو فوتبال مثل والیبال بعد از هر گل نمی‌زنن در کون همدیگه؟

0 comments: