در خونه ما اتفاق می‌افتد- واقعی

Tuesday, June 15, 2010

- بیا ناهار کشیدم
+ الان میام، این دو تا رو بخونم
(یه ربع بعد)
- غذا سرد شد، بیا دیگه!!
+ اومدم، اومدم، دو تا دیگه مونده، لایک بزنم...
(بیست دقیقه بعد)
- من خوردم، نمی‌خواد بیای!
+ نه، نه، اومدم، همین رو هم مارک آلش کنم، اومدم...

0 comments: