سرشماری گروه دیگری از ایرانیان مقیم گودر

Tuesday, June 22, 2010

یه طرح دارم برای ارضای کنجکاوی خودم و بقیه فضولهای شبیه خودم:
لطفا فقط اهالی: سمنان، قم و‌ مرکزی این پست رو لایک و شر کنن!

منتظر بقیه شهرها هم باشین، هر شب ساعت 10، یک منطقه از ایران سرشماری میشه

0 comments: