رضا جاودانی و اعداد- واقعی

Wednesday, June 23, 2010

- درصد اسمس‌هایی که گفتن مساوی میشه، سه یا چهار درصد... از اینجا دیده نمیشه... الان باز اعشاری میدن بیچاره میشم تا بخونمش... تو گوشی میگن چهار درصد، ولی به جان خودم از اینجا سه درصده...!

0 comments: