فقط محض یادآوری

Tuesday, June 29, 2010

ببخشید مزاحم وقت‌تون میشم، معذرت که بین شر کردن و لایک زدن و وبگردی و مسافرت تابستونی و فوتبال دیدن و بقیه کار و زندگی و تفریح تون مزاحم میشم، واقعا عذر می خوام، فقط یه جمله می‌خوام بگم، من باب یادآوری: تقریبا سیصد و هفتاد روز پیش بود که رای‌مون رو دزدین، باهاش پز دادن، به امیدمون ریدن و حالا هم دارن قارقار بهمون می خندن... به بقیه زندگی‌تون برسین!
با تشکر

0 comments: